Tin tức

Tải hành lý từ giá hành lý vào giỏ hàng
Tải hành lý từ giá hành lý vào giỏ hàng

Tại nhiều sân bay, hành lý ký gửi được tự động vận chuyển và sắp xếp, sau đó nó được thả vào giá để hành lý của hệ thống phân loại sân bay.

Xem tiếp
Giải pháp LIFTING cho máy bay
Giải pháp LIFTING cho máy bay

Các giải pháp nâng hạ cho các sân bay hiện đang được lắp đặt tại hơn 55 sân bay trên khắp thế giới. Các giải pháp xử lý hành lý cũng có thể được thực hiện tại các cảng cho tàu du lịch (xem video) hoặc ở những nơi khác mà hành lý được xử lý.

Xem tiếp
Di chuyển hàng hóa vận tải hàng không giữa pallet hoặc giữa các container
Di chuyển hàng hóa vận tải hàng không giữa pallet hoặc giữa các container

Mục đích của chính đối với vận tải hàng không thường được nạp vào thiết bị tải đơn vị (ULD) trước khi được nạp vào máy bay.

Xem tiếp
TOP