Thiết bị nâng chân không

Sản phẩm thiết bị nâng chân không

Thiết bị nâng chân không

Vaculex TP là thiết bị nâng gắp chân không được thiết kế đặc biệt để vận chuyển nhanh hàng hóa tại các nhà ga, Trung tâm phân phối và sân bay.

Vaculex VL là bộ nâng chân không hạng nặng nhất của chúng tôi. Vaculex VL thiết bị nâng chân không ống là một mẫu mạnh mẽ, linh hoạt và thân thiện với người sử dụng để sử dụng với hai tay và cho thang máy giữa 30 và 200 kg.

Máy nâng chân không để bốc dỡ nhanh chóng các hàng hóa được nạp lỏng trong xe kéo và container.

Vaculex ML nhỏ và dễ vận hành
Vaculex ML là thiết bị nâng chân không vận hành bằng một tay, dễ dàng tùy chỉnh để thích ứng với hầu hết các tình huống xử lý với trọng tải từ 5 đến 55 kg.

Dễ dàng xử lý cho chiều cao xếp chồng thấp và cao, Chiều cao xếp chồng thấp và cao Vaculex TS được phát triển để giải quyết các vấn đề xử lý hàng hóa giữa độ cao xếp chồng thấp và cao.

Vaculex TL là một thiết bị nâng đặc biệt, được thiết kế đặc biệt để xử lý các bao tải lỏng lẻo.

TOP