Tải hành lý từ giá hành lý vào giỏ hàng

Model.Title
Tại nhiều sân bay, hành lý ký gửi được tự động vận chuyển và sắp xếp, sau đó nó được thả vào giá để hành lý của hệ thống phân loại sân bay.

Hành lý sau đó phải được chuyển từ xe đẩy hành lý sang toa xe sau đó được sử dụng để vận chuyển hành lý lên máy bay. Khu vực hành lý được chuyển từ hành lý sang toa xe thường được đặc trưng bởi trần nhà tương đối thấp và đôi khi cũng có không gian làm việc hạn chế.

Các giải pháp Vaculex để xử lý hành lý từ giá để hành lý đến xe đẩy được phát triển đặc biệt để xử lý nhiều loại hành lý ở các khu vực có trần thấp và có không gian làm việc hạn chế.
TOP