Giải pháp LIFTING cho máy bay

Model.Title

Các giải pháp xử lý hành lý cũng có thể được thực hiện tại các cảng cho tàu du lịch (xem video) hoặc ở những nơi khác mà hành lý được xử lý.
Giải pháp Xử lý Hành lý Vaculex bao gồm các giải pháp cho:

Tải hành lý từ giá hành lý vào giỏ hàng

Di chuyển hành lý giữa giỏ hàng và băng chuyền

Xử lý hành lý được chọn để kiểm tra bảo mật bổ sung

Ví dụ về giải pháp
Hành lý -Loading-from-chute-to-open-CartLoad từ hành lý đến giỏ hàng solexair

Di chuyển hành lý giữa giỏ hàng và băng chuyền

Checked-luggageHandling trong phòng điều khiển an ninh (phòng CBRA) aircargooo

TOP