Di chuyển hàng hóa vận tải hàng không giữa pallet hoặc giữa các container

Model.Title
Mục đích của chính đối với vận tải hàng không thường được nạp vào thiết bị tải đơn vị (ULD) trước khi được nạp vào máy bay. Các ULD này thuộc hai loại chính, hoặc theo loại pallet hoặc loại container. Mỗi loại ULD này có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau.

Tải hàng hóa đến và đi từ ULD liên quan đến công việc thủ công rất nặng đối với các hãng hàng không, hàng hóa được nạp lần đầu tiên trên ULD, khi ULD đến trung tâm vận tải hàng không, dỡ hàng và bốc lên một ULD mới sau đó sẽ được vận chuyển đến điểm đến sân bay cuối cùng.

Công việc nặng nhọc của việc tải và dỡ hàng của ULD gây ra tải nặng trên các nhà khai thác, dẫn đến giảm tốc độ làm việc, hao mòn và khó chịu.

Vaculex đã phát triển các giải pháp đặc biệt để xử lý hàng hóa đến, từ và giữa ULD. Các giải pháp tập trung vào việc cải thiện sự hài lòng công việc, cải thiện năng suất và giảm hao mòn.
TOP