Cầu trục Bridge

Cầu trục Bridge

Phù hợp với mọi thứ từ xử lý vật liệu rất chậm đến nhanh
Cầu trục Vaculex được sử dụng cùng với bộ nâng chân không của Vaculex thích hợp cho mọi thứ từ việc xử lý vật liệu chậm đến rất nhanh. Cần cẩu cầu Vaculex đều được làm bằng nhôm với hệ thống treo bằng thép carbon. Để cho phép tốc độ xử lý thường không thể thực hiện được với cầu trục Vaculex đã phát triển một loạt các giải pháp được thực hiện khi yêu cầu xử lý rất nhanh.

Giải pháp cho chiều cao khoảng không thấp
Chiều cao khoảng không đôi khi là một yếu tố hạn chế cho cần cẩu cầu. Nhưng Vaculex đã phát triển các giải pháp đặc biệt khi yêu cầu giảm thiểu nhu cầu về khoảng không đến mức thường không thể đạt được bằng cần cẩu cầu.

Bao gồm các khu vực làm việc lớn
Cần cẩu cầu Vaculex có thể bao gồm các khu vực làm việc rất lớn. Những hạn chế của khu vực làm việc thường không phải do khả năng của hệ thống cầu trục.

Tài Liệu Tham Khảo về Sản phẩm:

Link 1: CB73_product_ENG_web.pdf

Xem tất cả

Một ví dụ về cầu trục đang được sử dụng


TOP