Các giải pháp nâng chân không

Các giải pháp nâng chân không

Cần giảm thương tích

Nhiều ngành công nghiệp ngày nay đáp ứng nhu cầu giảm thương tích do chấn thương lặp đi lặp lại do xử lý hàng thủ công bằng tay. Một số vấn đề có thể được giải quyết bằng tự động hóa nhưng trong nhiều ngành công nghiệp sự cần thiết phải linh hoạt, cả về việc xử lý những gì và cách xử lý đều loại trừ giải pháp thủ công đó.

Tự động hoá thường bao gồm việc thiết kế lại toàn bộ hệ thống xử lý hoàn chỉnh có thể là một hoạt động rất tốn kém và phức tạp.

Giải pháp thiết bị nâng chân không Vaculex hổ trợ như thế nào?

Các giải pháp nâng chân không phát triển bởi Vaculex làm giảm đáng kể các vấn đề với chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại, trong khi vẫn có thể tích hợp nó vào hệ thống xử lý hiện tại - ngay cả nếu điều này là một phần tự động hoặc vận hành hoàn toàn bằng tay.

Các giải pháp nâng chân không Vaculex cho phép đạt được tốc độ làm việc cao và rất linh hoạt để có thể xử lý nhiều loại hàng hoá khác nhau với một loại thiết bị. Việc lắp đặt thiết bị thường chỉ liên quan đến việc sửa đổi nhỏ cho tổng thể quy trình sẵn có.

Vaculex đã có nhiều năm làm việc chặt chẽ cùng với một số ngành công nghiệp logistics lớn. Điều này đã phát triển kiến thức của chúng tôi về những giải pháp cần thiết để đáp ứng nhu cầu của ngành.

Đối với ai?

Vaculex đã phát triển một loạt các giải pháp hoàn chỉnh nhằm tập trung vào việc giải quyết các tình huống xử lý nhất định tại Sân bay, Bến tàu và Trung tâm phân phối. Mỗi ngành công nghiệp có một số nhu cầu cụ thể chung mà các giải pháp của chúng tôi đã tìm cách giải quyết.

TOP